พันธมิตรวิทยากร

เป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่อง กบข.
สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้กับสมาชิก
กบข. ได้รับทราบอย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้กับสมาชิกโดยการบรรยายเดี่ยว
บรรยายร่วมกับ กบข. รวมทั้งสามารถแทรกเนื้อหา
กบข. หรือ ผูกหลักสูตรกับหน่วยงาน